Απόσμηση και ταυτόχρονη διάσπαση λίπους στον Αγιο Στέφανο Μυκόνου

Η χρήση των προιόντων ξεκίνησε στις 15-4-03 και έληξε στις 15-10-03.

Η δεξαμενή αερισμού έχει όγκο 300 κυβικά μέτρα και δέχεται κυμαινόμενο φορτίο

Αιτίες χρήσης:

1) Υπήρχε πρόβλημα μεγάλης συγκέντρωσης λίπους και έντονης δυσοσμίας απο σωματικά απόβλητα στο αντλιοστάσιο κοντά στην παραλία, όγκου 100 κυβικών μέτρων και κυμαινόμενης παροχής.

2) Υπήρχε πρόβλημα μεγάλης συγκέντρωσης λίπους καθώς και πρόβλημα δυσοσμίας από υδρόθειο στη δεξαμενή αερισμού της μονάδα επεξεργασίας του Αγίου Στεφάνου που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο απόσταση από το παραπάνω αντλιοστάσιο και δέχεται τα απόβλητα που περνάνε από αυτό.


Το αντλιοστάσιο πρίν τη χρήση

 

Προιόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Τα στερεά προιόντα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Alken CF 4004 (για τη διάσπαση του λίπους), το Alken CF 7000 (για τη διάσπαση των σωματικών αποβλήτων και την απόσμηση από αυτά και το Alken CF 7008 (για απόσμηση του υδρόθειου).

Την πρώτη μόνο εβδομάδα χρησιμοποιήθηκε το υγρό Alken Enz-Odor 12, με πυκνό διάλυμμα του οποίου ψεκάσθηκαν τα τοιχώματα του αντλιοστασίου δύο φορές.

 

Σημεία και συχνότητα χρήσης

Η χρήση των 3 διαφορετικών προιόντων έγινε σε 3 διαφορετικά σημεία

Πρώτο σημείο ήτανε ο βόθρος ενός εστιατορίου απέναντι απο το αντλιοστάσιο και πρίν από αυτό κατα μήκος της αποχετευτικής γραμμής. Εκεί χρησιμοποιήθηκε το Alken CF 7000, το οποίο περνούσε στη συνέχεια από το αντλιοστάσιο.

Στο αντλιοστάσιο χρησιμοποιήθηκε το Alken CF 4004 (για τη διάσπαση του λίπους) το οποίο συνέχιζε τη λιποδιάσπαση και στη δεξαμενή αερισμού της μονάδας επεξεργασίας που κατέληγε.

Στη δεξαμενή αερισμού της μονάδας επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκε το Alken CF 7008 (διάσπαση αποβλήτων, απόσμηση υδροθείου).

Την πρώτη εβδομάδα χρήσης τα προιόντα χρησιμοποιήθηκαν για 4 συνεχείς ημέρες.

Από την δεύτερη έως και την τέταρτη εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν για 2 φορές την εβδομάδα.

Από την πέμπτη εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν για μια φορά την εβδομάδα και τον Οκτώβρη έγινε χρήση μόνο μία φορά στις 15 ημέρες.
Αποτελέσματα

Η ποσότητα του λίπους υποχώρησε από το πρώτο διάστημα χρήσης καθώς και η δυσοσμία η οποία υποχώρησε αισθητά από τον ψεκασμό και εξαφανίσθηκε στις 8 ημέρες χρήσης των προιόντων.Η δυσοσμία από το υδρόθειο στη μονάδα επεξεργασίας εξαφανίσθηκε εντελώς και ταυτόχρονα μειώθηκε αισθητά η συγκέντρωση λιπαρών στις δεξαμενές αερισμού.

Η τιμή του οργανικού φορτίου στην έξοδο μειώθηκε κατά 60%.

Τους 6 μήνες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 70 κιλά προιόντος.


Το αντλιοστάσιο μετά τη χρήση