Απόφραξη βόθρου

Μεγάλος απορροφητικός βόθρος όγκου 50 κυβικών μέτρων, ο οποίος έχασε εντελώς την απορροφητικότητά του και άδειαζε κάθε 15 ημέρες.

Αμέσως μετά το άδειασμα εφαρμόστηκαν την πρώτη βδομάδα 3 κιλά ALKEN CF 4004 και μετά από την δεύτερη βδομάδα βάζαμε 250gr/εβδομάδα τις επόμενες 8 εβδομάδες (για 2 μήνες).

Ο βόθρος ανέκτησε την απορροφητικότητα του.
Εχουν περάσει 10 μήνες χωρίς κανένα άδειασμα.

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη είναι στην διάθεσή όποιου ενδιαφέρεται και επικοινωνήσει με την εταιρεία μας.