Διάσπαση λίπους σε αποχετευτικό δίκτυο

Η χρήση μικροοργανισμών για τη διάσπαση λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο του δήμου Λουτρακίου, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2002 και συνεχίζεται έως σήμερα.

 

 

Το προϊόν που χρησιμοποιείται είναι το Alken Clear-Flo 4004. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 8 μηνών χρησιμοποιήθηκαν 93 κιλά CF4004. Η χρήση των προιόντων γίνεται μια φορά την εβδομάδα.

Στις 3 πρώτες εφαρμογές η σκόνη παρέμενε σε ένα βαρέλι με νερό για 1 ώρα και αναδευότανε ισχυρά. Κατόπιν το ανάμικτο υγρό μοιραζότανε στα φρεάτια με μεγάλη συγκέντρωση λίπους.

Στις τελευταίες εφαρμογές η σκόνη ρίχνεται στο σωλήνα και ακολουθεί την αργή ροή του νερού παρασυρόμενη μέσω αυτού στο δίκτυο.

Τα φρεάτια στα οποία έγινε εφαρμογή βρίσκονται επί της παραλιακής οδού, καθώς και επί των μικρών παρόδων που οδηγούν σε αυτήν. Επίσης έγινε χρήση στα φρεάτια επί της οδού Θώδης, όπου οι αγωγοί έχουν ανάποδη κλίση και έφρασαν συχνά.

Συνολικά έγινε χρήση σε 65 διαφορετικά φρεάτια τα οποία μεταφέρουν αστικά απόβλητα με τελικό αποδέκτη την μονάδα επεξεργασίας του Δήμου Κορίνθου.

Τα χαρακτηριστικά του νερού των φρεατίων ήταν τα εξής :
PH = 6.7 – 7.3
Θερμοκρασία = 6 – 13οC
D.O. = 3.5 – 4.5 ppm

Αποτελέσματα χρήσης
Τα προιόντα εφαρμόσθηκαν δοκιμαστικά για ένα δίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου εξακριβώθηκε η αποτελεσματικότητά τους (πλήρης διάσπαση στερεού λίπους).
Το επόμενο χρονικό διάστημα, κλιμακώθηκε με ευνοικό τρόπο η επίδραση των προιόντων και μειωθήκαν δραστικά τα φραξίματα σε ολόκληρο το κομμάτι αυτό του δικτύου, που ήταν το πιο προβληματικό.