ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε

ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε (υπεύθυνος: κ Βασίλης Παπαϊωάννου)

Παραγωγή: Πρώτες ύλες απορρυπαντικών και καλλυντικών, βιοαποικοδομήσιμες

Πρώτες ύλες:

LABSA (απορρυπαντικά και καλλυντικά)
SLES (απορρυπαντικά και καλλυντικά)
Betaine (καλλυντικά)

Ημερήσια παροχή: 5-15 κυβικά μέτρα/ώρα

εισερχόμενο COD: 1000-1500ppm

Διάρκεια παραμονής: 3 ημέρες

εξερχόμενο COD : < 100ppm

Η μονάδα χρησιμοποιεί 6 κιλά μίγματος από τα προϊόντα Alken CF7008 + Alken CF 7004 κάθε μήνα