Πτηνοσφαγείο

Σύγχρονο πτηνοσφαγείο στο χώρο της Δυτικής Ελλάδας αντιμετώπιζε πρόβλημα έντονης δυσοσμίας από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων

Οι υπεύθυνοι του πτηνοσφαγείου ήρθαν σε επαφή με την εταιρεία μας και έθεσαν υπόψη μας τα κατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία της Μονάδας επεξεργασίας.

Μετά την εξέταση των στοιχείων, ενημερώσαμε τους υπεύθυνους της επιχείρησης, ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην έκλυση υδρόθειου εξαιτίας της έλλειψης επάρκειας διαλυμένου οξυγόνου στην πρώτη δεξαμενή αερισμού. Προτείναμε ως μόνιμη λύση την αγορά και την εγκατάσταση συστήματος πρόσθετου αερισμού και ως προσωρινή λύση, την προσθήκη κατάλληλου μίγματος μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί λειτουργούν, είτε με παρουσία είτε με απουσία οξυγόνου (επαμφοτερίζοντες) και οδηγούν στην εξουδετέρωση οσμών υδρόθειου.

Η αγωγή έγινε με Clear-Flo 7008 στη δεξαμενή αερισμού και μέσα σε λίγες μέρες οδήγησε σε δραστική μείωση της δυσοσμίας.

Η χρήση του Clear-Flo 7008 συνεχίστηκε κανονικά επί 4 μήνες μέχρι την τελική εγκατάσταση του εξοπλισμού παροχής αέρα, στη δεξαμενή αερισμού, οπότε και επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα. Από την δεύτερη εβδομάδα και μετά η δυσοσμία είχε υποχωρήσει εντελώς.

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων ήταν τα εξής :
Ημερήσια παροχή=200-400 m3/d
COD=1.500-2.000 mg/l
Ελαια και λιπαρά (FOG)=800-1.000 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (SS)=200 mg/l

Η Μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων περιελάμβανε τα παρακάτω τμήματα:
Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα
Δεξαμενή εξισορρόπησης
Μονάδα επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF)
Α΄ δεξαμενή αερισμού και Α΄δεξαμενή καθίζησης
Β΄ δεξαμενή αερισμού και Β΄δεξαμενή καθίζησης
Χλωρίωση
Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος