Απορροφητικός βόθρος 20 κυβικών στο Ρίο Πατρών

Απορροφητικός βόθρος 20 κυβικών στο Ρίο Πατρών, κατασκευή του 2006.

Εξυπηρετεί 10 διαμερίσματα.

Πριν αρχίσει αγωγή άδειαζε κάθε 40-45 ημέρες.

Αρχισε αγωγή τον Φλεβάρη του 2018 και δεν έχει αδειάσει ακόμα.

Χρησιμοποίησε 2 κιλά μίγματος Alken CF4004+7000-3x, σταδιακά μέχρι σήμερα.