Απορροφητικός βόθρος 25 κυβικά στο Ηράκλειο Κρήτης

Απορροφητικός βόθρος 25 κυβικά στο Ηράκλειο Κρήτης, κατασκευή του 1991 που εξυπηρετεί 5 διαμερίσματα.

Λειτούργησε 25 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα και στη συνέχεια γέμισε και χρειάσθηκε να αδειάσει 4-5 βυτία σε ενάμισυ μήνα.

Αρχισε αγωγή τον Ιούνιο του 2018 και δεν έχει αδειάσει ακόμα.

Χρησιμοποιήθηκαν 2 κιλά μίγματος Alken CF4004 + CF7000-3x.

Η αγωγή διαρκεί ακόμα.