Απορροφητικός βόθρος 15 κυβικών στα Σπάτα Αττικής

Αυτός βρίσκεται σε συνέχεια 2 στεγανών βόθρων συνολικόυ όγκου 24 κυβικών.

Η κατασκευή είναι του 2001 και εξυπηρετεί 7 διαμερίσματα.

Οταν άρχισε η αγωγή άδειαζε κάθε μήνα.

Εγινε αγωγή μόνο στον απορροφητικό βόθρο.

Χρησιμοποιήθηκαν 2 κιλά μίγματος Alken CF4004 + Alken CF 7000-3x.

Εχουν περάσει 8 μήνες χωρίς άδειασμα.

Η χρήση άρχισε στις 12/04/2018.