Πτηνοσφαγείο

Σύγχρονο πτηνοσφαγείο στο χώρο της Δυτικής Ελλάδας αντιμετώπιζε πρόβλημα έντονης δυσοσμίας από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων Οι υπεύθυνοι του πτηνοσφαγείου ήρθαν σε επαφή με την εταιρεία μας και έθεσαν υπόψη μας τα κατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία της Μονάδας επεξεργασίας. Μετά την εξέταση των στοιχείων, ενημερώσαμε τους υπεύθυνους της επιχείρησης, ότι το πρόβλημα εστιάζεται […]

Περισσότερα

Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών

Μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς της εταιρίας Alken-Murrey στη Μονάδα επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων. Τα απόβλητα της εταιρίας προέρχονται από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων καθώς και από ρυπασμένα με πετρελαιοειδή όμβρια τα οποία προέρχονται από τους χώρους των γεμιστηρίων και των λεκανών προστασίας διαρροών γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης. Η […]

Περισσότερα

Διάσπαση λίπους σε αποχετευτικό δίκτυο

Η χρήση μικροοργανισμών για τη διάσπαση λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο του δήμου Λουτρακίου, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2002 και συνεχίζεται έως σήμερα.     Το προϊόν που χρησιμοποιείται είναι το Alken Clear-Flo 4004. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 8 μηνών χρησιμοποιήθηκαν 93 κιλά CF4004. Η χρήση των προιόντων γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Στις 3 […]

Περισσότερα

Αλλαντοβιομηχανία

Η παρακάτω μελέτη περίπτωσης αφορά μια μεγάλη ελληνική αλλαντοβιομηχανία. Η μονάδα επεξεργασίας δέχεται τα απόβλητα της παραγωγής καθώς και τα απόβλητα απο τους 400 εργαζόμενους του εργοστασίου. Τα χαρακτηριστικά των εισερχoμένων αποβλήτων στην εγκατάσταση, είναι τα ακόλουθα: Ημερήσια παροχή=350 κυβικά ανά ημέρα BOD5=1200mg/lit COD=2800mg/lit Έλαια και λιπαρά=300-500mg/lit Η υπάρχουσα εγκατάσταση επεξεργασίας στο εργαστάσιο αποτελείται από […]

Περισσότερα