Alibac

Κύλινδρος σταδιακής απελευθέρωσης μικροοργανισμών

 

Περιγραφή

Συμπυκνωμένος κύλινδρος μπλε χρώματος, διασπάται σταδιακά ,
Απελευθερώνει συνεχώς εξειδικευμένα βακτήρια για την διάσπαση των λιπών , των σωματικών αποβλήτων, της κυτταρίνης και όλων των οργανικών ρύπων.
Διατίθεται σε 3 μεγέθη 400gr, 1,500gr, 5κιλών.

 

Πλεονεκτήματα

-Γρήγορη διάσπαση κάθε μορφής λίπους και μείωση της δυσοσμίας αν υπάρχει.
-Μεγάλη ευκολία στην χρήση χωρίς κόστος συντήρησης η επίβλεψης.
-Σταδιακή απελευθέρωση των βακτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργικότητα τους.
-Μειώνει τα επίπεδα του ΒΟD και του COD ώστε να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Δραστική μείωση της E.Coli,της ψευδομονάδας και της Salmonella,
-Απόλυτα ασφαλές για τους χρήστες.
-Όλα τα βακτήρια ,βιοασφάλειας 1, είναι πιστοποιημένα ότι δεν είναι παθογόνα η μεταλλαγμένα.
-Δεν είναι εύφλεκτο, τοξικό η διαβρωτικό.

 

Που χρησιμοποιούνται

Σε αντλιοστάσια, φρεάτια, δεξαμενές αερισμού βιολογικών, δεξαμενές υποδοχής βοθρολυμάτων είναι δύσκολο να γίνει αγωγή με βακτήρια.
Σχεδόν πάντα υπάρχει έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου και μικρή διάρκεια παραμονής του εισερχόμενου υγρού.
Η σταδιακή απελευθέρωση των μικροοργανισμών εξασφαλίζει συνεχή αγωγή ανεξάρτητη από παράγοντες όπως ειδικός εξοπλισμός η παραπάνω ώρες εργασίας για το προσωπικό.

 

Πως λειτουργούν

Όλες οι λιπαρές ουσίες, φυτικές η ζωικές, αποτελούνται από τριγλυκερίδια.
Η διάσπαση περιλαμβάνει 2 στάδια.
Αρχικά τα τριγλυκερίδια διασπώνται σε γλυκερόλη και ελεύθερα λιπαρά οξέα.
Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της δράσης του ενζύμου λιπάση.
Κατόπιν τα λιπαρά οξέα διασπώνται σε μικρότερα ευδιάλυτα μόρια, μέσω εξειδικευμένων ενζυματικών διαδικασιών, τις οποίες διεκπεραιώνουν τα βακτήρια που περιλαμβάνονται στον κύλινδρο.
Σε αυτό το στάδιο μειώνεται δραματικά το οργανικό φορτίο BOD, COD σε σημείο ώστε να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία
Αυτή η διάσπαση είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη. Με αυτό τον τρόπο τα απόβλητα διασπώνται επί τόπου και δεν μεταφέρονται απλά παρακάτω τα μπλοκαρίσματα, όπως συμβαίνει με τα υγρά προϊόντα που απλά γαλακτοματοποιούν προσωρινά το λίπος.

Η δυσοσμία μειώνεται αισθητά εξ αιτίας αφενός της αποτελεσματικής διάσπασης των πτητικών λιπαρών οξέων και αφετέρου της αναστολής της παραγωγής του δύσοσμου υδροξειδίου του θείου, που συνήθως παράγονται σε σηπτικές η αναερόβιες συνθήκες.

Η ταυτόχρονη έκκριση αμυλάσης, κυτταρινάσης και πρωτεάσης εξασφαλίζουν την συνολική αποικοδόμηση των αποβλήτων που περιέχονται στους συγκεκριμένους χώρους.

 

Οδηγίες χρήσης

Τοποθετείστε τον κύλινδρο στο μέσον της δεξαμενής ώστε να καλύπτεται από υγρό όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη και να εκτίθεται όταν είναι άδεια.
Το μέγεθος που θα χρησιμοποιηθεί και ο αριθμός τεμαχίων του προϊόντος εξαρτάται από την παροχή και τη διάρκεια παραμονής των αποβλήτων στο συγκεκριμένο χώρο.
Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Αποθήκευση και προφυλάξεις

Φοράτε ΠΑΝΤΑ γάντια όταν αγγίζετε το προϊόν. Πολύ ερεθιστικό για τα μάτια.
Διαβάστε το φύλλο ασφαλείας πριν την χρήση.
Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.